Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hilder, Thomas Richard. (2017) Sámi Popular Music, Indigenous Feminism, Environment: Mari Boine as Grenzgängerin. Jahrbuch Musik und Gender.
  • Hilder, Thomas Richard. (2012) Repatriation, Revival and Transmission: The Politics of a Sámi Musical Heritage. Ethnomusicology Forum. vol. 21 (2).

Bøker

  • Hilder, Thomas Richard. (2015) Sámi Musical Performance and the Politics of Indigeneity in Northern Europe. Rowman & Littlefield Publishers. 2015. ISBN 978-0-8108-8895-1.