73598363 41042622
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6*6544

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i historie ved Det humanistiske fakultetet, NTNU. Mine faginteresser har så langt dreid seg om teknologi- og vitenskapshistorie i bred forstand. Designhistorie og kulturhistorie er også felt jeg har arbeidet med. Se hva jeg har drevet med så langt i Cristin-databasen.

Jeg underviser/har undervist i følgende emner:

  • HIST2515 "Fra Leonardo til Internett - innføring i teknologihistorie"
  • HIST2525 "Det digitale samfunn"
  • HIST2535 "Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser" (erstatter HIST2525 fra høsten 2015)
  • HIST3115 "Historiefagets teori og historie"
  • HIST3125/HIST3135 "Prosjektutforming for masteroppgave"
  • KULMI2400 "Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning".

Jeg veilder i tillegg masterstudenter i historie, på lektormasterprogrammet og på program for kulturminneforvaltning. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere masteroppgavetema. Jeg kan også tilby masteroppgaveideer tilknyttet mine forskningprosjekter- og interesser.

 

Jeg leder for tiden prosjektet "De norske forskningsrådenes historie 1946-2016", hvor vi skal undersøke betydningen av forskningsrådssystemet i norsk sammenheng, sett i forhold til en internasjonal kontekst.

Mitt siste arbeid er et bokverk om Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets historie, sammen med Ola Nordal. Boka heter "Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU." (Pax forlag, Oslo, 2010). En anmeldelse av boka finner du her.

For tiden er jeg europeisk redaktør for utstillingsanmeldelser i tidsskriftet Technology & Culture.
Jeg er også norsk representant i redaksjonen for det danske tidsskriftet Fabrik & Bolig.
Ta gjerne kontakt dersom du vil diskutere mulige bidrag i disse kanalene.