73598363 41042622
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * 6544

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i historie ved Det humanistiske fakultetet, NTNU. Mine faginteresser har så langt dreid seg om teknologi- og vitenskapshistorie i bred forstand. Designhistorie og kulturhistorie er også felt jeg har arbeidet med. Se hva jeg har drevet med så langt i Cristin-databasen.

Jeg underviser/har undervist i følgende emner:

 • HIST2515 "Fra Leonardo til Internett - innføring i teknologihistorie"
 • HIST2525 "Det digitale samfunn"
 • HIST2535 "Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser" (erstatter HIST2525 fra høsten 2015)
 • HIST3115 "Historiefagets teori og historie"
 • HIST3125/HIST3135 "Prosjektutforming for masteroppgave"
 • KULMI2400 "Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning".

Jeg veilder i tillegg masterstudenter i historie, på lektormasterprogrammet og på program for kulturminneforvaltning. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere masteroppgavetema. Jeg kan også tilby masteroppgaveideer tilknyttet mine forskningprosjekter- og interesser.

 

Jeg leder for tiden prosjektet "De norske forskningsrådenes historie 1946-2016", hvor vi skal undersøke betydningen av forskningsrådssystemet i norsk sammenheng, sett i forhold til en internasjonal kontekst.

Mitt siste arbeid er et bokverk om Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets historie, sammen med Ola Nordal. Boka heter "Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU." (Pax forlag, Oslo, 2010). En anmeldelse av boka finner du her.

For tiden er jeg europeisk redaktør for utstillingsanmeldelser i tidsskriftet Technology & Culture.
Jeg er også norsk representant i redaksjonen for det danske tidsskriftet Fabrik & Bolig.
Ta gjerne kontakt dersom du vil diskutere mulige bidrag i disse kanalene.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Brandt, Thomas. (2006) La Vespa negli Stati Uniti: il trasporto culturale di una merce italiana. Memoria e Ricerca: Rivista di storia contemporanea.
 • Brandt, Thomas. (2002) "Centaur, Venus or Centauress - Gendering the Vespa scooter in Italy in the 1940s-1960s.". Skriftserie fra prosjektet Fabrikken.

Bøker

 • Brandt, Thomas; Nordal, Ola. (2010) Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Pax Forlag. 2010. ISBN 9788253033488.
 • Andreassen, Elin; Brandt, Thomas. (2009) Trondheim Verft AS. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2428-3.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove. (2001) Maskinkultur, utsnitt fra fabrikkens tidsalder; Fabrikken #3. 2001.
 • Eliassen, Knut Ove; Brandt, Thomas. (2001) Maskinkultur. Utsnitt fra fabrikkens tidsalder. 2001.

Del av bok/rapport

 • Brandt, Thomas. (2014) 1968 as a turning point in Trondheim's university history. University Jubilees and University History Writing - A Challenging Relationship.
 • Brandt, Thomas. (2013) A Vehicle for 'Good Italians': User Design and the Vespa Clubs in Italy. Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design.
 • Christophersen, Axel; Brandt, Thomas; Børresen, Anne Kristine; Overskaug, Kristian. (2012) Collecting scientific instruments: why, how and for whom?. Arranging and rearranging. Planning university heritage for the future.
 • Brandt, Thomas. (2009) Skjult havn åpnes. Trondheim Verft AS.
 • Biggs, Lindy; Brandt, Thomas. (2004) Den amerikanske fabrikken og moderne europeisk arkitektur. Fabrikken.
 • Biggs, Lindy; Brandt, Thomas. (2004) Inn i den svarte boksen. Fabrikken.
 • Brandt, Thomas. (2004) Kvinnene ved porten: Det kjønnsdelte fabrikkarbeidets historie. Fabrikken.
 • Brandt, Thomas. (2004) Unisone forskjeller - historien om et forsvarsteknologisk nettverkssamarabeid. Bedrifter i nettverk.
 • Brandt, Thomas. (2004) Vespa: Fabrikkprodukt som ikon. Fabrikken.
 • Eliassen, Knut Ove; Maurseth, Anne Beate; Brandt, Thomas. (2004) Maskiner. Fabrikken.
 • Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove. (2001) Forord til "Maskinkultur, utsnitt fra fabrikkens tidsalder". Maskinkultur, utsnitt fra fabrikkens tidsalder; Fabrikken #3.

Rapport/avhandling

 • Brandt, Thomas; Andersen, Håkon With. (2006) Frie hjerter og små motorer. Kulturell produksjon, formidling og bruk av den italienske Vespa-scooteren, 1946-1969. 2006.
 • Brandt, Thomas. (2006) Frie hjerter og små motorer. Kulturell produksjon, formidling og bruk av den italienske Vespa-scooteren i Italia, 1946-1969. 2006. ISBN 82-471-7949-0.