73591326
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5447

Bakgrunn og aktiviteter

Full professor in Science and Technology Studies at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture, adjunct professor at Linköping University, Tema T. I have a PhD in sociology from Frankfurt University and a master in sociology (major), political science and German language and literature (minors) from Frankfurt University.

Research interests

  • sustainable innovation
  • technology use in everyday life
  • energy efficiency in the built environment

Selected research projects

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne. (2011) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927901.
  • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.