Thea Sofie Melhuus Hojem

Rådgiver DMF fakultetsadministrasjon Det medisinske fakultet

73598867 92056909
Olav Kyrres gate 9, MTFS*3133

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Ryghaug, Marianne. (2012) Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions. Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions. 2012. ISBN 978-82-471-3669-0.
  • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Generalister i team? Oppfatninger av tverrfaglighet blant arkitekturforskere. Generalister i team? Oppfatninger av tverrfaglighet blant arkitekturforskere. 2008.