Svein Sævik

Professor Institutt for marin teknikk
73595173
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * F2.150

Bakgrunn og aktiviteter

Svein Sævik

Interesseområder:

- Ikke-lineære elementmetoder anvendt i konstruksjonsanalysen

- Spenninger og utmatning av fleksible stigerør og kabler

- Global respons av rørledninger, fleksible og stive stigerør under installasjon og drift

- Virelindusert respons av rørledninger og stigerør med indre strømning

- Offshore gruvedrift

- Utvikling av metoder og verktøy for spenningsanalyse av komplekse tverssnitt og rørledninger

- Utvikling av metoder for utmatningstesting av komplekse tverrsnitt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sævik, Svein; Ye, Naiquan. (2016) Aspects of Design and Analysis of Offshore Pipelines and Flexibles. 2016. ISBN 978-7-5643-4466-5.