Stine Helena Bang Svendsen

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning

73597973
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Stine H. Bang Svendsen is Associate Professor of Pedagogy at Programme for Teacher Education. Svendsen’s research focuses on how sexuality, gender, and race come to matter in current Nordic cultural politics and education. In 2014, she defended her doctoral thesis "Affecting Change? Cultural Politics of Sexuality and 'Race' in Norwegian Education". With Prof. Åse Røthing, she has written the book Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (Cappelen 2009) about sex education. She also writes about sexuality in Norwegian immigration policy, and the role of LGBT issues in new northern European racist discourses, and gender equality more generally. Svendsen's educational background is in American Studies (MA) and Gender Studies (BA), both from the University of Oslo. Her PhD is in gender studies, from NTNU. Among her most recent publications are ”Feeling at loss: Affect, Whiteness and Masculinity in the Immediate Aftermath of Norway’s Terror” in Affectivity and Race, Eds. R. Andreassen and K. Vitus, Farnham: Ashgate, 2015, and ”Learning Racism in the Absence of Race” in European Journal of Women’s Studies 21(1), 2014.

Research interests

Affect - Cultural theory - Education - Race and Racism - Sexuality  - LGBT  Issues and Movements -

Current projects

Mirror, Mirror - on gender and power

Sexual harassment in online computer games

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine H. Bang. (2011) Sex och samlevnad. Perspektiv på undervisning. Studentlitteratur AB. 2011. ISBN 9789144060408.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2009. ISBN 9788202297077.

Del av bok/rapport

 • Svendsen, Stine H. Bang. (2015) Feeling at Loss: Affect, Whiteness and Masculinity in the Immideate Aftermath of Norway's Terror. Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts.
 • Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Norske seksualiteter - en innledning. Norske seksualiteter.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Norskhet og seksualitet i skolen. Norske seksualiteter.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena. (2008) Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet. Verdier.

Rapport/avhandling

 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Affecting Change? Cultural politics of sexuality and "race" in Norwegian education. 2014. ISBN 978-82-4948-5.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena. (2008) Undervisning om seksualitet ved ungdomsskolene i Trondheim kommune. 2008.

Andre

 • Svendsen, Stine H. Bang. (2015) Whiteness as property? Racial entitlement and the Norwegian oil economy. Nordic Whiteness . Nasjonalbiblioteket; Oslo. 2015-11-11 - 2015-11-11.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Feeling at loss? Whiteness, masculinity and Nordic equality. NORA Conference - Voices in Nordic Gender Reseacrh . RUC; Roskilde. 2014-11-05 - 2014-11-07.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Rasebegrepet og kritiske analyser av rasisme. Seminar ved Universitetet i Stavanger . Senter for Kjønnsforksning, UiS; Stavanger Ullandhaug. 2014-04-29 - 2014-04-29.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Rasisme i skolen og i samfunnet. Hvordan tyde tegn og hvordan jobbe mot?. Flerkulturell dag, HiST Avd. for lærerutdanning . Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærerutdanning; Trondheim. 2014-04-08 - 2014-04-08.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2013) Feeling at loss. Affect, whiteness and difference in the immediate aftermath of Norway’s terror. Travelling Whiteness: Interchanges in the Study of Whiteness . University of Turku; Turku, Finland. 2013-10-18 - 2014-10-19.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2013) Forskning i affekt: den affektive vendingen og norsk kjønnsforskning. Kjønnsforskning NÅ! . Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder; Stavanger. 2013-11-05 - 2013-11-05.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2013) White home-grown terrorism: Hope and denial in Norwegian responses to the threat of racism after 22/07/2011. IDRICS international lecture series, Bucks New University . Institute for diversity research, inclusivity and society; Buckinghamshire New University, High Wycombe. 2013-12-13 - 2013-12-13.