73595565 91589013
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * C2.071

Bakgrunn og aktiviteter

Hovudemne: Kartlegging, navigering og overvåking med ubemanna undervannsfartøy ved hjelp av sensorfusjon. Hovudrettleiar: Asgeir J. Sørensen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nornes, Stein Melvær; Ludvigsen, Martin; Ødegård, Øyvind; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) Underwater Photogrammetric Mapping of an Intact Standing Steel Wreck with ROV. IFAC-PapersOnLine. vol. 48 (2).
  • Nilssen, Ingunn; Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan; Berge, Jørgen; Nornes, Stein Melvær; Norgren, Petter; Vieweg, Ireen. (2014) Integrated environmental monitoring; a methodological approach to optimise knowledge gathering and sampling strategy. Ocean Optics.
  • Nornes, Stein Melvær; Candeloro, Mauro; Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan. (2014) Photomosaic camera as simultaneous data collector and navigation aid on unmanned underwater vehicles. Ocean Optics.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Ludvigsen, Martin; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Hilário, Ana; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik Xander; Falcon-Suarez, Ismael; Juliani, Cyril Jerome; Kieswetter, Amanda; Lim, Anna; Malmquist, Christian; Nornes, Stein Melvær; Reimers, Hauke; Paulsen, Emil; Sture, Øystein. (2016) NTNU Cruise reports 2016 no 1 - MarMine cruise report Arctic Mid-Ocean Ridge 15.08.2016 - 05.09.2016. 2016. NTNU Cruise reports (1).
  • Nornes, Stein Melvær; Johansen, Tor Arne; Grøtli, Esten Ingar. (2013) Optimal trajectory planning for robotized tiling of floors. 2013.

Kompetanseord