70161242 95043649
* B 430 * * B 430

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Pan, Yushan; Homlong, Eirik; Hildre, Hans Petter; Nistad, Steinar. (2017) Articulation work in subsea operations Taking teamwork seriously in assessment of subsea operations. The 5th International Conference on Enterprise Systems Industrial Digitalization by Enterprise Systems.
  • Pan, Yushan; Li, Guoyuan; Nistad, Steinar; Hildre, Hans Petter. (2017) TOWARD OPTIMIZATION OF MARITIME TRAINING ON COMMUNICATIONS: A PILOT STUDY. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ICT, SOCIETY AND HUMAN BEINGS 2017.

Rapport/avhandling

  • Skiri, Arne; Nistad, Steinar; Ødegård, Atle. (2009) Evaluering av et CRM/BRM-kurs i ankerhåndtering : kartlegging av deltakeres erfaring med simulatorbasert samtrening. 2009. ISBN 978-82-92-18639-8. Rapport HiÅ (2009/01).
  • Nistad, Steinar; Teigen, Eva Opshaug; Slinning, Alf E.. (2002) Analyse av utviklingsfunksjonen hos Brødr. Remø AS. 2002. ISBN 8278231060. HIN-rapport (2002-11).