Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Administrasjon av fakultetets ph.d.-program
  • Løpende saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning av doktorgradsavtaler i henhold til doktorgradsforskrifter og studiereglement
  • Fakultetets representant i relasjon til ph.d.-kandidater, veiledere, institutter, sentralnivået og andre fakulteter ved NTNU på saker som gjelder doktorgradsutdanningen
  • Superbruker Cristin, Fakultet for økonomi

Lenker:

 

Arbeider ved NTNU t.o.m. 21. juli 2017.

Ingjerd F. Kildal kan kontaktes om ph.d.-spørsmål etter denne datoen.