Sentralbygg 1, 1245, Gløshaugen, Alfred Getz vei 3

Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Administrasjon av fakultetets ph.d.-program
  • Løpende saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning av doktorgradsavtaler i henhold til doktorgradsforskrifter og studiereglement
  • Fakultetets representant i relasjon til ph.d.-kandidater, veiledere, institutter, sentralnivået og andre fakulteter ved NTNU på saker som gjelder doktorgradsutdanningen.
  • Superbruker Cristin, Fakultet for økonomi

Lenker: