Sina Therese Blix Prestmo

Rådgiver IE fakultetsadministrasjon
73591498 98424495
O. S. Bragstads plass 2, Elektro E * E-227

Bakgrunn og aktiviteter

EU rådgiver forskningsseksjonen

Støtte under hele søknadsløpet fra forskeren vurderer å sende inn søknad, til innsendelse av søknad og støtte i gjennomføringsfasen

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon: Horisont 2020