Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Tøsse, Sigvart. (2016) Aldring og læring. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-49090-1.
 • Tøsse, Sigvart Roald. (2014) Särskilda studieverksamheter för äldre - om framväxten och utvecklingen av senioruniversitet. 2014. ISBN 978-91-980213-2-5.
 • Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. (2011) Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 978-82-05-41680-2.
 • Tøsse, Sigvart. (2011) Historie, praksis, teori og politikk. Om kunnskapsgrunnlaget for voksnes læring. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2716-1.
 • Tøsse, Sigvart. (2009) Folkbildning som universellt fenomen. Om betydelser och motsvarigheter i historiskt och internationellt perspektiv. 2009. ISBN 978-91-7393-570-8.
 • Tøsse, Sigvart. (2005) Folkeopplysning og vaksenopplæring. Idear og framvekst gjennom 200 år. 2005. ISBN 82-7056-053-7.
 • Stenøien, Jorun M; Tøsse, Sigvart; Laginder, Ann-Marie; Rubenson, Kjell; Mørkved, Tone. (2004) Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv. 2004. ISBN 82-7724-067-8.
 • Tøsse, Sigvart. (1998) Corporate and nonformal learning. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1307-1.
 • Tøsse, S.; Wahlgren, B.; Manninen, J.; Klasson, M.. (1994) Social change and adult educational research -- Adult education research in Nordic countries 1992/93. 1994. ISBN 82-7262-092-8.

Del av bok/rapport

 • Tøsse, Sigvart Roald. (2014) Læring for eldre - Framvekst og utvikling av universiteter for den tredje alder. Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.
 • Tøsse, Sigvart Roald; Andersson, Eva. (2013) Tid för studier efter sextiofem. Lärandets Mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning.
 • Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. (2011) Voksne, læring og kompetanse. Voksne, læring og kompetanse.