Anton Shiriaev

Professor Institutt for teknisk kybernetikk

73590246 92885339 O. S. Bragstads plass 2, Elektro D*D342

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for teknisk kybernetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge