73591779
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5465

Bakgrunn og aktiviteter

Sara Heidenreich er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Hun er utdannet Magistra Artium i sosialantropologi, statsvitenskap og litteratur fra Freie Universität i Berlin, og PhD i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU i Trondheim.

Faglige Interesser

  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Energi og samfunn
  • Public engagement
  • Forskningskommunikasjon
  • Energimedborgerskap
  • Fornybar energi
  • Grønn IKT

Forskningsprosjekter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Heidenreich, Sara; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2014) Blowing in the wind: The socialization of offshore wind technology. 2014. ISBN 978-82-326-0484-5.