Bakgrunn og aktiviteter


Ronny Bergquist jobber som stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, i forskningsgruppa for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS). Han har en Master i Bevegelsesvitenskap fra NTNU, og jobber med ulike oppgaver knyttet til planleggingen og utførelsen av EU-prosjektet PreventIT.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner