Robert Næss

Førsteamanuensis Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73598210
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5443b

Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsområder og CV

 

Utdanning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Dr. art, Teknologi og vitenskapsstudier. Tittel på doktoravhandling: "Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?"
 • Cand. Polit sosiologi 2000
 • Cand. Mag fra Universitetet i Tromsø

Forsker

 • Forsker Teknologi og samfunn 2011 - dd
 • SINTEF Teknologi og samfunn 2009 - 2010
 • Forsker Teknologi og samfunn 2006 – 2007 

Post. doc

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2007 – 2011

Stipendiat

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2001 – 2006 

Vitenskapelig assistent

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2000 – 2001 

Foreleser

 • Kult 3321 Innovasjon og bærekraftighet 2003 – 2005
 • EPO 100 Energiframtider og miljøvisjoner 2007 – 2008
 • HFEL0006 - STS: Energi, miljø og samfunn 2010

Publikasjoner

 • Ryghaug, M. Sørensen, K. H and Næss, R. (2011) Making sense of global warming: Norwegians appropriating knowledge of anthropogenic climate change. Public Understanding of Science. Sci. 1. 1–18
 • Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. I: Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand?. I: Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag 2008
 • Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. I: Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk? Institutt for tverrfaglige kulturstudier: NTNU 2007
 • Teknologiske fortellinger - den ustabile veiprisingsdiskursen. Sosiologisk Tidsskrift 2003
 • Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. I: Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem? I: IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.)). 2003
 • Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. Trondheim: Senter for teknologi og samfunn, NTNU 2001 23 s. STS-working paper

Media

 • Klimaendringene skremmer barna. (intervju i Adresseavisen 18.12.2010)
 • Støtte til CO2 håndtering. Kronikk Dagsavisen 03.07 - 2010 (Hans Torvatn, Sturle Tvedt Danielsen og Robert Næss)
 • Barn og unges frykt for klimaendringer. Kronikk Adresseavisen 2009 (Robert Næss og Henrik Karlstrøm)
 • Et luftslott på månen. Kronikk Bergens Tidende 2009 (Robert Næss, Marianne Ryghaug og Knut Holtan Sørensen)
 • Hvorfor handle når en ikke må. Kronikk Klassekampen 2007 (Siri Hall Arnøy, Marianne Ryghaug og Robert Næss)
 • Å sette pris på veien. Kronikk Adresseavisen 2002 (Robert Næss og Jøran Solli) 

Presentasjoner

 • Miljøutfordringer for deg? Grønt Flagg/Trondheim kommune
 • Teknologi, livsstil og holdninger - hva er viktigst for å nå målet om 3 tonn CO2? Byutviklingsseminar Trondheim kommune
 • Avmakt i klimaendringens tidsalder? Møte framtidens byer Trondheim kommune; 2009-04-29
 • Håndtering av klimatrusselen. Oppstartskonferanse for forskningsprogrammet miljø 2015; 2008-11-18
 • Kan vi leve et lavutslippsliv?. Prosjektet Klimaråd Underveis; 2009-09-03
 • Kan vi leve et lavutslippsliv? Om infrastruktur, energibruk og transport. Prosjektet Klimaråd Underveis; 2009-09-11
 • Klimakrisen. Årsak og virkning. Norsk forskning på fornybar energi.. GRØNN BARNEBY . KURS FOR ANSATTE I UNGDOMSSKOLEN; 2008-04-01
 • Metodiske monologer: Livsløps- og eksergianalysens forkortede liv. SAMSTEMTs avslutningsseminar "Energi, miljø og teknologi - samspill eller styringssvikt i energi- og klimapolitikken?"; 2004-11-08
 • Norsk energikultur i møte med klimatrusselen. Enovauniversitetet; 2008-11-28
 • Nye energiholdninger? Når energi- og komfortkulturen møter klimatrusselen. Seminar om og for kraftmarkedet; 2007-12-17
 • Konfigurering av klimakunnskap: et oversettingsproblem?. NORKLIMA forskerkonferanse; 2007-02-06
 • Kan klimaforskning brukes? Klimautvalget for Trondheim kommune; 2009-03-17

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Næss, Robert; Solli, Jøran. (2013) Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning?. Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning?. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0307-2.

Del av bok/rapport

 • Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2012) Climate Change Politics and Everyday Life. Climate Change Politics and Everyday Life. Climate Change Politics. Communication and Public Engagement.
 • Næss, Robert; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand?. Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand?. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Næss, Robert. (2007) Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Næss, Robert. (2007) Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2007) Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Bye, Robert; Næss, Robert. (2003) Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem?. Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem?. IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.)).

Rapport/avhandling

 • Pietzner, K; Schumann, D; Tvedt, Sturle Danielsen; Torvatn, Hans Yngvar; Næss, Robert; Reiner, D.M; Anghel, S; Cismaru, D; Constantin, C; Daamen, D.D.L; Dudu, A; Esken, A; Gemeni, V; Ivan, L; Koukouzas, N; Markos, A; Ter Mors, E; Nihidov, O.C; Papadimitriou, J; Samoila, I.R; Sava, C.S; Terwel, B.W; Tomescu, C.E; Ziogou, F. (2010) Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. Results of the representative national surveys of public awareness, knowledge and opninions concerning CCS. Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. Results of the representative national surveys of public awareness, knowledge and opninions concerning CCS. 2010.
 • Terwel, B.W; Ter Mors, E; Reiner, D.M; Schumann, D; Anghel, S; Boulouta, I; Cismaru, D.M; Constantin, C; De Jager, C.C.H; Dudu, A; Esken, A; Firth, R.M; Gemeni, C; Hindriks, C; Koukouzas, N; Markos, A; Næss, Robert; Nihidov, O.C; Pietzner, K; Samoila, I.R; Sava, C.S; Stephenson, M.H; Tomescu, C.E; Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen; Vellentin, D; West, J.M; Ziogou, F. (2010) Scrutinizing the impact of CCS communication opinion quality: An experimental comparison between Focus Group Discussions versus Information-Choice Questionnaires (ICQs): Results from cross-national analyses. Scrutinizing the impact of CCS communication opinion quality: An experimental comparison between Focus Group Discussions versus Information-Choice Questionnaires (ICQs): Results from cross-national analyses. 2010.
 • Ziogou, F; Gemeni, V; Koukouzas, N; Schumann, D; Anghel, S; Cismaru, D; Constantin, C; Dudu, A; Ivan, L; Nihidov, O.C; Samoila, I.R; Sava, C.S; Tomescu, C.E; Daamen, D.D.L; Esken, A; Kristiansen, G; Markos, A; Ter Mors, E; Næss, Robert; Papadimitriou, J; Pietzner, K; Reiner, D.M; Terwel, B.W; Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen. (2010) Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. Recommendations for the communication of CCS. Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. Recommendations for the communication of CCS. 2010.
 • Næss, Robert; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Grønn kunnskap, blå stemning Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?. Grønn kunnskap, blå stemning Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?. 2007. ISBN 978-82-471-2369-0.
 • Næss, Robert. (2002) Fortellingens iscenesettelse. Fortellingens iscenesettelse. 2002. STS arbeidsnotat/ working paper (5/02).
 • Næss, Robert. (2001) Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. 2001. STS-rapport.
 • Næss, Robert. (2000) Til veiens pris? Diskursen om veiprising 1960-2000. Til veiens pris? Diskursen om veiprising 1960-2000. 2000. STS arbeidsnotat/ working paper.