Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Jomisko, Robert Lorenzo; Kvaal, Stig; Jørgensen, Dolly. (2010) Olje eller fisk? Interessekonflikter mellom olje- og fiskerinæringen i Norge, 1970-2010. 2010.

Andre

 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2013) It Was A Good Day?. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S) . Society for Social Studies of Science; San Diego. 2013-10-09.
 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2013) Science-informed policy-making?. First Nordic STS Conference . Norwegian University of Science and Technology; Hell. 2013-04-24 - 2013-04-26.
 • Jomisko, Robert Lorenzo; Collins, Harry. (2013) Harry's Code. Nordic Journal of Science and Technology Studies [Tidsskrift]. 2013-11-28.
 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2012) Reframing Science for Policy Reform. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S) . Society for Social Studies of Science; København. 2012-10-17 - 2012-10-20.
 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2012) Reframing Science for Policy Reform. SEESHOP . The School of Social Sciences, Cardiff University; Cardiff. 2012-06-08 - 2012-06-10.
 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2012) Reframing Science for Policy Reform. Forskningsrådets site visit hos CenSES . Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES); Dragvoll. 2012-09-07 - 2012-09-07.
 • Jomisko, Robert Lorenzo; Swensen, Eirik Frøhaug. (2012) One State - Different Cultures. TIK-seminar . Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK); Universitetet i Oslo. 2012-05-23 - 2012-05-23.
 • Swensen, Eirik Frøhaug; Jomisko, Robert Lorenzo. (2012) "One state – different cultures". Technoport 2012 - Sharing Possibilities ; Trondheim. 2012-04-16 - 2012-04-18.
 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2011) From Political Mines to Boundary Objects. Society for Social Studies of Science (4S) Annual Meeting . 4S; Cleveland. 2011-11-02 - 2011-11-04.
 • Jomisko, Robert Lorenzo. (2011) Utvikling og implementering av grønne sertifikater. Lansering av FME CenSES . Centre for Sustainable Energy Studies; Trondheim. 2011-06-27.
 • Swensen, Eirik Frøhaug; Jomisko, Robert Lorenzo. (2011) Policy- og politikkutvikling for miljøvennlig energi: Praksis, innovasjon, læring og kunnskap. Lansering av FME CenSES . Centre for Renewable Energy Studies; Trondheim. 2011-06-28.

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge