Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert. (2008) The missing link which was already there: building operators and energy management in non-residential buildings. The missing link which was already there: building operators and energy management in non-residential buildings. Facilities. vol. 27 (1/2).

Bøker

 • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.

Del av bok/rapport

 • Bye, Robert; Glöss, Mareike. (2012) FM-departments and central control and monitoring systems. FM-departments and central control and monitoring systems. Proceedings of the 11th EuroFM Research Symposium.
 • Bye, Robert; Ryan, Anne Wally. (2012) Dugnadsånd i ny utgave? : frivillighetsarbeid på festivalene i et endringsperspektiv. Dugnadsånd i ny utgave? : frivillighetsarbeid på festivalene i et endringsperspektiv. Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted.
 • Bye, Robert; Jonsson, Gun; Löfstrand, Pär; Skoglund, Wilhelm; Thorsen, Hans Wilhelm Engel. (2011) Måste man idrotta på idrottsanlägningen?. Måste man idrotta på idrottsanlägningen?. Forskning Trøndelag 2011.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert. (2007) Lærende bygg. Lærende bygg. Smarte energieffektive bygninger.
 • Bye, Robert. (2007) Smarte vaktmestere. Smarte vaktmestere. Smarte energieffektive bygninger.
 • Bye, Robert; Solli, Jøran. (2007) Vindkraft i Norge: Fra ulønnsom til miljøfiendtlig teknologi?. Vindkraft i Norge: Fra ulønnsom til miljøfiendtlig teknologi?. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Aune, Margrethe; Bye, Robert. (2005) Buildings that learn - the role of building operators. Buildings that learn - the role of building operators. Energy Savings: What works & who delivers ECEEE 2005 Summer Study Proceedings.
 • Bye, Robert; Næss, Robert. (2003) Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem?. Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem?. IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.)).

Rapport/avhandling

 • Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert. (2014) Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2014. ISBN 978-82-7456-726-9. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag (164).
 • Bye, Robert. (2012) Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling. Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling. 2012. ISBN 978-82-7732-163-9.
 • Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Bye, Robert. (2012) Blues in Hell 2011. Blues in Hell 2011. 2012.
 • Nilsen, Berit Therese; Carlsson, Espen; Aasetre, Jørund; Bye, Robert; Ryan, Anne Wally; Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier. Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier. 2009. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling (14).
 • Bye, Robert; Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2008) "Lærende bygninger - Nøkkelferdige brukere? Bruk, brukermedvirkning og energieffektivisering i yrkesbygg". "Lærende bygninger - Nøkkelferdige brukere? Bruk, brukermedvirkning og energieffektivisering i yrkesbygg". 2008. ISBN 978-82-471-6440-2.
 • Bye, Robert. (2004) VIndkraftens lokale landskap. VIndkraftens lokale landskap. 2004. STS arbeidsnotat/ working paper (01).
 • Bye, Robert. (2000) Fra køfri til problemfri? Den politiske formingen av en bompengeteknologi. Fra køfri til problemfri? Den politiske formingen av en bompengeteknologi. 2000. STS arbeidsnotat/ working paper.