Reidar Andersen

Museumsdirektør NTNU Vitenskapsmuseet

73592140 91568814
Schøninghuset, Kalvskinnet

Bakgrunn og aktiviteter

Reidar Andersen har vært museumsdirektør siden 1. august, 2013.

Bakgrunn

Reidar Andersen (født 1953) har en cand. real. eksamen fra Universitetet i Oslo (1981) og en doktorgrad i biologi fra NTNU (1989)

2009 – 2013     Direktør ved Statens Naturoppsyn
2005 – 2009     Professor ved Vitenskapsmuseet, NTNU
1997 – 2004     Professor ved institutt for Biologi, NTNU
1994 – 1997     Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)
1981 – 1993     Forsker innenfor økologi ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forskningsområder

  • Økologi
  • Populasjonsdynamikk
  • Klauvdyr
  • Rovdyr
  • Rovdyr / bytte interaksjoner
  • Paleozoologi

Profesjonelle medlemskap

  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Komiteer

  • Styremedlem Centre for Biodiversity Dynamics (SFF, NTNU)
  • Styremedlem Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)
  • Styremedlem Nasjonalt Pilegrimsenter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner