Randi Schrøder Flønes

Seniorkonsulent Institutt for telematikk

73594324
O. S. Bragstads plass 2, Elektro B * B-211

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært ansatt ved instituttet siden januar 1978

Arbeidsoppgaver

  • Budsjett og regnskap for instituttets bevilgningsøkonomi
  • Prosjektøkonom for eksternfinansiert virksomhet
  • Bestilling og fakturabehandling
  • Personaladministrasjon overfor faste og midlertidig ansatte ved instituttet
  • Doktorgrader – administrativt arbeid ifm. avslutning og disputas
  • Sekretær for instituttets ledergruppe og utvidet ledergruppe
  • Elektronisk postjournal – fordeling/registrering av post i ePhorte
  • Cristin – instituttets kontaktperson