Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hammervold, Randi. (2012) En kort innføring i SPSS : anvendelser innen multivariat statistikk. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2884-7.
  • Hammervold, Randi. (2008) En kort innføring i SPSS. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251922555.

Del av bok/rapport

  • Hammervold, Randi. (2007) Structural equation modeling and goodness of fit indices applied to tax planning instruments in business organizations. Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien.
  • Hammervold, Randi. (2003) Properties and Applications of Goodness of Fit Indices for Structural Equation Models. Frihet og mangfold. Festskrift til Odd G. Arntzen. L. Fallan & O. Gustafsson (red.

Rapport/avhandling

  • Hammervold, Randi. (2005) Anvendt statistikk med EXCEL. TØH notat 2005:4. 2005.
  • Hammervold, Randi. (2005) Anvendt statistikk med SPSS 13. TØH notat 2005:3. 2005.
  • Hammervold, Randi; Solberg, Harry Arne. (2005) TV sport programmes : who is willing to pay for watching. 2005. ISBN 8278771308. TØH-serien (6).