Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Tiller har en PhD in Statsvitenskap fra NTNU som fokuserer på tverrfaglig marin- og kystsoneforskning på alle nivåer, fra lokale brukergrupper til internasjonale forvaltningsregimer. Hennes ekspertise inkluderer forvaltning, brukergruppe tilpasning og skadebegrensningstiltak under et endret klima, brukergruppedrevne workshops for scenariebygging, kvantiative metodologier, inklusive Systems  Systems Thinking, Bayesian Belief Networks og Fuzzy Cognitive Mapping (FCM). Hun har også erfaring med internasjonale tverrfaglige forskrningssamarbeid, både fra USA, EU og Norge. Hun har også mottatt Fulbrightstipend for et tverrfaglig prosjekt i California i 2011-2012.  

PROSJEKTER

NFR 2016-2019: REGIMES: An interdisciplinary investigation into scenarios of national and intl conflicts in the Svalbard zone under a changing climate in the Arctic: WP leader and participant in WP2: CONSULT; Operational Manager på prosjektet.

NCE Aquaculture 2015: A-BALANSE: Metodeutvikling for evaluering av arealplanleggings- og utviklingsprosessen for havbrukslokaliteter i norske kystkommuner.

NFR 2014-2017: STARR: Sustainable aquaculture – regulation and reputation; WP leder og deltaker i arbeidspakken WP3: Study of the relationship between the industry and supervisors/regulators.

EU 2013-2017: OCEAN-CERTAIN: Ocean Food Web Patrol – Climate Effects: Reducing targeted uncertainties with an interactive network; Operational Leader og deltaker i arbeidspakke 3 (WP3).

NFR 2013: A.I. CLIMATEMixing Artificial Intelligence and Social Science Methods: Quantifying Stakeholder Perceptions and Vulnerabilities to Climate Change; Project Leader, pre-project

NFR 2012-2015: CINTERA A Cross-disciplinary Integrated Eco-systemic Eutrophication Research and Management Approach; Work Package Leader: Assessing Adaptive Capacity (Conflict)

NFR 2012-2015: JANUS - Modeling an Interdisciplinary Early Warning System for Future Fisheries Scenarios: A socio-bio-economic value-chain evaluation; Work Package Leader: Assessing Adaptive Capacity

EU 2012-2016: MYFISH; participant in the socio-economic packages looking at adaptive capacity of stakeholders to new MSY variations.

NOAA Sea Grant Aquaculture Research Program 2012: Maximizing the Value of Offshore Aquaculture Development in the Context of Multiple Ocean Uses; Associated Researcher.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner