Postadresse

Institutt for bioteknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim
profileimage

Per Bruheim

Førsteamanuensis

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Lang biografi

Mass Spectrometry based Metabolomics (http://www.ntnu.edu/nt-mslab/metabolomics), Microbial Physiology, Carbon- and Energy Metabolism of Cancer,

Scientific leader of NT-faculty Mass Spectrometry lab (http://www.ntnu.edu/nt-mslab)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner