Per Bruheim

Professor Institutt for bioteknologi

73593321 Sem Sælands vei 4, Kjemi V*145

Bakgrunn og aktiviteter

Mass Spectrometry based Metabolomics (http://www.ntnu.edu/nt-mslab/metabolomics), Microbial Physiology, Carbon- and Energy Metabolism of Cancer,

Scientific leader of NT-faculty Mass Spectrometry lab (http://www.ntnu.edu/nt-mslab)

Current main projects:

1.Microbial model systems

- Metabolite pool and carbon flux studies in alginate producing

     Pseudomonas fluorescens 

- Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae (both basic research

  on physiologyand metabolism, but also beer brewing)

- Terpenoid production in Escherichia coli (Era-IB project)

 

2. Carbon- and Energy Metabolism in human cells 

  - «Exploring the ninety-year old Warburg-effect using modern technology»

 

3. External collaborations in Metabolomics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for bioteknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge