97199002
Petroleumsteknisk senter, 304, Valgrinda, S.P. Andersens veg 15A

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningskoordinator for Institutt for geovitenskap og petroleum og prosjektkoordinator for Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien.

Jobber primært med forsknings- og innovasjonsprosjekter:

  • Støtte i hele prosjektprosessen (identifisere finansieringskilder, partnersøk, søknadsskriving, budsjettering, prosjektledelse, økonomistyring, rapportering og evaluering)
  • Industrisamarbeid
  • Internasjonalt samarbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2016

  • Reurink, Patrick. (2016) The Norwegian Model: Effects on Development in Industry, Academia and Society. 1st International Conference on Unconventional Resources . NED University of Engineering and Technology; Serena Hotel, Islamabad. 2016-05-30 - 2016-05-31.

2015

  • Reurink, Patrick. (2015) 8 years with the Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry at NTNU - a review and future perspectives. 3rd November Conference ; Hotel Windsor Atlantica, Rio de Janeiro, Brazil. 2015-11-23 - 2015-11-24.