Hanne Liv Østtveit-Moe

Førstekonsulent IME fakultetsadministrasjon

73591498 O. S. Bragstads plass 2, Elektro E*E227

Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver:

·         Internasjonalt samarbeid gjennom Cotutelle og double degree på ph.d.-nivå

·         Besvare henvendelser om ph.d. som kommer inn på phd@ime.ntnu.no

·         Innkalling til Utvalg for forskning og forskerutdanning (FU)

·         Integrert ph.d.

·         Oppfølging EU prosjekter/søknader

- administrativ kontakt for PRESIOUS or TEMPO

·         Saksbehandler for ph.d.-utdanningen


Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge