Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn
Med bakgrunn i studieprogrammet Produktutvikling og Produksjon ved NTNU, innehar jeg spesialisering innen Industriell mekanikk. I løpet av våren 2015 fullførte jeg masteroppgaven "Finite Element Implementation of Fibre-Reinforced Materials Model in Abaqus/Explicit".

Ph.D. veiledere
Professor Tore Børvik
Professor Magnus Langseth