Bakgrunn og aktiviteter

Seksjonsoverlege Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital. Phd, MI lab/ISB/NTNU - avhanndlingens tittel: Klinisk nytte av lomme ultralyd.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mjølstad, Ole Christian; Dalen, Håvard. (2015) Håndholdt Ultralyd, målrettet bruk i klinisk praksis. Kardiologi, Klinisk veileder.