Bakgrunn og aktiviteter

 

 • Professor ved Norge Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) siden 2002.
 • Fra 1. September 2014: Direktør for NTNU's strategisk tematisk satsing Energi.
 • Instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk fra august 2009 til august 2013.  
 • Inntil 2002: SINTEF Energi med utvikling av metoder for utnyttelse/integrasjon av fornybare energikilder samt optimal utnyttelse av overføringssystemet.
 • Internasjonalt: Deltatt i en rekke internasjonale arbeidsgrupper og har vært formann i CIGRE SC C5 Elektrisitetsmarkeder og regulering samt medlem i CIGRE Teknisk komite (2008 - 2014) og er nå utnevnt til "Honorary Member of CIGRE"
 • Editor:"International Transactions of Electric Power Systems" (2011-)
 • Ekspert evaluator: Ulike internasjonale forskningsråd
 • Styreformann i NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology)
 • Styremedlem i Energi21 (2015 - )
 • Forskningsaktivitetene knytter seg til offshore nett, markedsintegrasjon av fornybare og intermitterende energikilder samt smarte nett.

På NTNU har han ansvar for: 

 • Koordineringer av internasjonale initiativ innen forskning og undervisning innenfor Energiområdet
 • Koordinering av nasjonale forskningsinitiativ som "Forskningsentre for miljøvennlig energi (FME)"
 • Utvikling av forsknings og undervisingssamarbeid med utvalgte internasjonale strategiske partnere
 • Videreutvikle NTNU sin deltakelse på energiområdet innenfor Horizon2020 og den europeiske forskningsarena.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Amin, Mohammad; Zadeh, Mehdi Karbalaye; Suul, Jon Are Wold; Tedeschi, Elisabetta; Molinas Cabrera, Maria Marta; Fosso, Olav B. (2014) Stability analysis of interconnected AC power systems with multi-terminal DC grids based on the Cigré DC grid test system. IET Renewable Power Generation Conference (RPG™) 2014.
 • Brovold, Sondre; Skar, Christian; Fosso, Olav B. (2014) Implementing Hydropower Scheduling in a European Expansion Planning Model. Renewable Energy Research Conference, RERC 2014.
 • D'Arco, Salvatore; Suul, Jon Are Wold; Fosso, Olav B. (2014) Small-Signal Modelling and Parametric Sensitivity of a Virtual Synchronous Machine. 18th Power system Computations Conference - PSCC 2014.
 • Fosso, Olav B; Molinas Cabrera, Maria Marta; Sand, Kjell; Coldevin, Grete Håkonsen. (2014) Moving towards the Smart Grid: The Norwegian Case. The 2014 International Power Electronics Conference.
 • Zadeh, Mehdi Karbalaye; Amin, Mohammad; Suul, Jon Are Wold; Molinas Cabrera, Maria Marta; Fosso, Olav B. (2014) Small-Signal Stability Study of the Cigré DC Grid Test System with Analysis of Participation Factors and Parameter Sensitivity of Oscillatory Modes. 18th Power system Computations Conference - PSCC 2014.
 • Allard, Stephane; See, Phen Chiak; Molinas Cabrera, Maria Marta; Fosso, Olav B; Foosnæs, Jan Andor. (2013) Electric Vehicles Charging in a Smart Microgrid Supplied with Wind Energy. PowerTech (POWERTECH), 2013.
 • D'Arco, Salvatore; Suul, Jon Are Wold; Fosso, Olav B. (2013) Control system tuning and stability analysis of Virtual Synchronous Machines. 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE).
 • Fosso, Olav B. (2013) adf. Electrical Design for Ocean Wave and Tidal Energy Systems.

Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge