Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge
profileimage

Olav B Fosso

Professor, Direktør, NTNUs tematisk satsingsområde Energi.

Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved Norge Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) siden 2002. Fra 1. September 2014 er han tilsatt som direktør for NTNU's strategisk tematisk satsing Energi. Han har vært instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk fra august 2009 til august 2013.  Inntil 2002 arbeidet han ved SINTEF Energi med utvikling av metoder for utnyttelse/integrasjon av fornybare energikilder samt optimal utnyttelse av overføringssystemet. Han har deltatt i en rekke internasjonale arbeidsgrupper og har vært formann i CIGRE SC C5 Elektrisitetsmarkeder og regulering samt medlem i CIGRE Teknisk komite (2008 - 2014) og er nå utnevtt til "Honorary Member of CIGRE" Han er NTNUs styremedlem i NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology). Forskningsaktivitetene knytter seg til offshore nett, markedsintegrasjon av fornybare og intermitterende energikilder samt smarte nett.

På NTNU har han ansvar for: 

 • Det nyetablerte "Erasmus Mundus Program on Wind Energy". Dette er et studieprogram i samarbeid med DTU (Danmark), TU Delft (Nederland) og Universitetet i Oldenburg (Tyskland).
 • Aktiviteten i "Joint Research Centre with Shanghai Jiao Tong University" knyttet opp mot smarte energisystemer og offshore vindenergi.  
 • Samarbeidet med TU Berling innenfor Smarte energisystemer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Amin, Mohammad; Zadeh, Mehdi Karbalaye; Suul, Jon Are Wold; Tedeschi, Elisabetta; Molinas Cabrera, Maria Marta; Fosso, Olav B. (2014) Stability analysis of interconnected AC power systems with multi-terminal DC grids based on the Cigré DC grid test system. IET Renewable Power Generation Conference (RPG™) 2014.
 • Fosso, Olav B; Molinas Cabrera, Maria Marta; Sand, Kjell; Coldevin, Grete Håkonsen. (2014) Moving towards the Smart Grid: The Norwegian Case. The 2014 International Power Electronics Conference.
 • Zadeh, Mehdi Karbalaye; Amin, Mohammad; Suul, Jon Are Wold; Molinas Cabrera, Maria Marta; Fosso, Olav B. (2014) Small-Signal Stability Study of the Cigré DC Grid Test System with Analysis of Participation Factors and Parameter Sensitivity of Oscillatory Modes. 18th Power system Computations Conference, PSCC 2014.
 • Allard, Stephane; See, Phen Chiak; Molinas Cabrera, Maria Marta; Fosso, Olav B; Foosnæs, Jan Andor. (2013) Electric Vehicles Charging in a Smart Microgrid Supplied with Wind Energy. PowerTech (POWERTECH), 2013.
 • D'Arco, Salvatore; Suul, Jon Are Wold; Fosso, Olav B. (2013) Control system tuning and stability analysis of Virtual Synchronous Machines. 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE).
 • Fosso, Olav B. (2013) adf. Electrical Design for Ocean Wave and Tidal Energy Systems.
 • Garces Ruiz, Alejandro; Fosso, Olav B; Molinas Cabrera, Maria Marta. (2013) Grid integration: part I - Power system interactions of wave energy generators. Electrical Design for Ocean Wave and Tidal Energy Systems.
 • Klæboe, Gro; Fosso, Olav B. (2013) Optimal bidding in sequential physical markets – a literature review and framework discussion. 2013 IEEE Grenoble PowerTech.
 • See, Phen Chiak; Fosso, Olav B; Molinas Cabrera, Maria Marta; Foosnæs, Jan Andor. (2013) A method for optimizing the offer price of collaborative power generators. PowerTech (POWERTECH), 2013.
 • Vrana, Til Kristian; Huertas-Hernando, Daniel; Fosso, Olav B. (2012) Benefits of asymmetric HVDC links for large scale offshore wind integration. Power and Energy Society General Meeting, 2012 IEEE.
 • Vrana, Til Kristian; Zeni, Lorenzo; Fosso, Olav B. (2012) Active power control with undead-band voltage & frequency droop applied to a meshed DC grid test tystem. Conference proceedings; Energycon 2012 IEEE International Energy Conference & Exhibition.
 • Cole, S.; Vrana, Til Kristian; Curis, Jean-Baptiste; Liu, Chen-Ching; Karoui, Karim; Fosso, Olav B; Denis, Anne-Marie. (2011) A European Supergrid: Present State and Future Challenges. Proceeding - 17th Power Systems Computations Conference PSCC 2011.
 • Danielsen, Steinar; Fosso, Olav B; Toftevaag, Trond. (2010) Application of linear analysis in railway power system stability studies. Power Supply, Energy Management and Catenary Problems.