Bakgrunn og aktiviteter

 

 • Professor ved Norge Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) siden 2002.
 • Fra 1. September 2014: Direktør for NTNU's strategisk tematisk satsing Energi.
 • Instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk fra august 2009 til august 2013.  
 • Inntil 2002: SINTEF Energi med utvikling av metoder for utnyttelse/integrasjon av fornybare energikilder samt optimal utnyttelse av overføringssystemet.
 • Internasjonalt: Deltatt i en rekke internasjonale arbeidsgrupper og har vært formann i CIGRE SC C5 Elektrisitetsmarkeder og regulering samt medlem i CIGRE Teknisk komite (2008 - 2014) og er nå utnevnt til "Honorary Member of CIGRE"
 • Editor:"International Transactions of Electric Power Systems" (2011-)
 • Ekspert evaluator: Ulike internasjonale forskningsråd
 • Styreformann i NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology)
 • Styremedlem i Energi21 (2015 - )
 • Forskningsaktivitetene knytter seg til offshore nett, markedsintegrasjon av fornybare og intermitterende energikilder samt smarte nett.

På NTNU har han ansvar for: 

 • Koordineringer av internasjonale initiativ innen forskning og undervisning innenfor Energiområdet
 • Koordinering av nasjonale forskningsinitiativ som "Forskningsentre for miljøvennlig energi (FME)"
 • Utvikling av forsknings og undervisingssamarbeid med utvalgte internasjonale strategiske partnere
 • Videreutvikle NTNU sin deltakelse på energiområdet innenfor Horizon2020 og den europeiske forskningsarena.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner