73591787
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5448

Bakgrunn og aktiviteter

 

FAGFELT:  STS/ Teknologi og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies)

 

Forskningsinteresser:

 • Biopolitikk; human bioteknologi, velferdsteknologi
 • Moderne kunnskapsarbeid, IKT, tverrfaglighet, læring
 • Vitenskapsstudier, forskning om forskning

 

Undervisning:

Undervisningsleder og leder for programrådet for årsstudium og masterprogram i STS (Science and Technology Studies) 2005 ->

se www.ntnu.no/studier/msts og www.ntnu.no/studier/aasts

 • KULT3303 Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling, MA-emne, 15 sp.
 • KULT 3322/3302 Metode: Kvalitative forskningsprosesser, MA-emne 7,5/15 sp.
 • KULT 2205 Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon, BA-emne 15 sp.
 • Veileder master og phd-studenter.

 

Pprosjekter:

 • Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv, NTNU/HF, 2014-2017
 • Policy- og politikkutvikling for miljøvennlig energi: Praksis, innovasjon, læring og kunnskap CenSes/NFR, 2010 -2017
 • Posthumane dialoger: Visjonsproduksjon i forbindelse med genetikk og genteknologisk forskning, NFR 2005-2008.
 • BLY-prosjektet: En komparativ studie av yrkeskulturer, læringskulturer og balansekulturer i IKT bransjen i Norge, Malayisa og California, NFR/KIM, NFR/KUL og NTNU/HF-fakultetet 2004-2009.
 • Likestilling i informasjonssamfunnet: Kjønn og yrkeskultur i IKT-bransjen, NFR 2004- 2007.
 • Kjønn og kilowatt. Energiforbruk og energiforståelse i norske husholdninger, NFR 2002.
 • Mellom legekunst og teknologisk vitenskap: Kultivering og barbarisering i norsk medisin 1850-2000.
 • Leder for NTNUs store tverrfaglige satsing, Modul 2, fra 2000 til 2003 med ansvar for budsjett (mellom 7 og 8 mill årlig), personal og fagutvikling.
 • Verdier, vilkår og virkelighet-om kjønningsprosesser i IKT-forskning, NFR 1994-1997
 • Teknologi-import: Trussel eller utfordring for norsk kultur?, NAVF 1992-93
 • Arbeid og utdanning for norske sivilingeniører 1960-1990, NAVF 1986-1991.

 

Utvalgte publikasjoner:

 • Levold, Nora, red. (2014): "Biopolitiske dialoger - styring og selvstyring" i N. Levold (red). Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Levold, Nora (2014): "Å sortere eller ikke sortere: Er det spørsmålet? Kontroverser om prenatal diagnostikk i norsk bioteknologilovgivning 1994-2008" i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Levold, Nora (2014): "Mellom "rene" vitenskapere og saksforkjempere: Forskerstrategier i politikkprosesser på biopolitikkområdet". i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Antonsen, Marie A og Nora Levold (2014): "Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser" i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Kvande, Lise og Nora Levold (2014): "Klinisk bruk av ultralyddiagnostikk på 1970 og 80-tallet: Medisin, politikk eller etikk?" i N. Levold (red): Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi. Bergen, Fagbokforlaget
 • Marie Antonsen og Nora Levold (2011): "Effektive representasjoner? Forventninger til og bekymring for forskning på befruktede egg" i  Etikk i praksis. volum 5 (1).
 • Nora Levold og Hendrik S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007. 
 • Nora Levold: "Kundekommunikasjon i IKT-bedrifter: Mellom empati og kontroll" i N. Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi. Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Nora Levold og Sylvia I. Lysgård: "Internasjonaliseringsstrategier: Globalt arbeid - lokal kommunikasjon?" i N. Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Thomas Berker og Nora Levold: "Moralske praksiser i forbindelse med tung internettbruk" i N.Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Henrik S. Spilker og Nora Levold: "Kommunikasjonssamfunnet?" i N. Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 • Nora Levold, Hendrik S. Spilker og Knut H. Sørensen: "Mot en elektronisk solidaritet?" i N.Levold og H.S. Spilker (red): Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi, Oslo, Universitetsforlaget 2007.
 •  Knut H. Sørensen, Vivian A Lagesen og Nora Levold: Flytende profesjoner? i J.Hjellbrekke, O.J.Olsen og R. Sakslind (red): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet, Oslo, Unipub 2007.