Bakgrunn og aktiviteter

Stillingen min er administrativt tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Psykisk helse og barnevern (RKBU). Senteret har ca. 60 ansatte med stillinger innen fagområdene barne- og ungdomspsykiatri, utviklingspsykologi, pedagogikk, sosialt arbeid, sosiologi med mer, og er ett av fire kunnskapssenter i Norge.

Jeg er en del av den administrative staben og har som hovedfunksjon å støtte opp om den faglige virksomheten. 

I tillegg til å støtte opp om den generelle faglige virksomheten ved senteret har jeg to spesifikke ansvarsområder. Det ene innebærer støtte til implementering av "De utrolige årene" (DUÅ) og det andre innebærer utvikling og drifting av ressursportal om barnevernledelse.

DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill mellom barn - og mellom barn og voksne. Min rolle er å understøtte nasjonal implementering og drift av tiltaket DUÅ med fokus på Midt-Norge.

RKBU har fått i oppdrag fra Bufdir om å utvikle en ressursportal om barnevernledelse. Målet er at ledere i barnevernet bruker ressurser fra portalen til å øke forståelsen om egen lederidentitet og lederatferd i barnevernsammenheng. Den andre halvdelen av stillingen min innebærer utvikling og drifting av denne. Blandt annet ved å bidra til kvalitetssikring i planleggings -og gjennomføringsfasen og sørge for at portalen til enhver tid er i tråd med NTNUs krav.