Nina Schiøll Skjefstad

Førsteamanuensis Institutt for sosialt arbeid
73412601 45425610
Tungasletta 2, A417

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina Schiøll. (2007) Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011288.

Del av bok/rapport

  • Nordstrand, Mari; Skjefstad, Nina Schiøll. (2016) Motivational Interviewing with Individuals Experiencing Social Challenges: A Norwegian Experience. Co-creating Processes of Help: Collaboration with Families in the Community.
  • Ellingsen, Ingunn T; Skjefstad, Nina Schiøll. (2015) Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. Sosialt arbeid. En grunnbok.
  • Marthinsen, Edgar; Kojan, Bente Heggem; Skjefstad, Nina Schiøll; Flem, Aina Lian. (2012) Sju grunner til hvorfor vi trenger sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
  • Skjefstad, Nina Schiøll. (2012) Brukermedvirkning sett i et anerkjennelsesteoretisk perspektiv. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.
  • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina. (2007) Introduksjon. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.
  • Skjefstad, Nina. (2007) Respekt og anerkjennelse. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.
  • Skjefstad, Nina. (2007) Tiltaksarbeid og selvutvikling. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.

Rapport/avhandling