Nikolai Tolstik

Forsker Institutt for fysikk
73593426
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D5-123

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Karhu, Eric Andrew; Tolstik, Nikolai; Sorokin, Evgeni; Polyakov, Stanislav; Zamiri, Reza; Furtula, Vedran; Østerberg, Ulf Lennart; Sorokina, Irina T; Gibson, Ursula. (2016) Towards Mid-IR Waveguide Lasers: Transition Metal Doped ZnS Thin Films. 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose; United States, 5-10 June 2016.