Bakgrunn og aktiviteter

Marine Biology (Chile) worked on Biological Oceanography MSc. Environmental Chemistry NTNU. Research on trace metals, phytoplankton and marine biogeochemistry

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner