Postadresse

Kommunikasjonsavdelingen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NO-7491 Trondheim
profileimage

Nancy Reney Bazilchuk

Journalist and English editor

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Ansvarlig for de viktigste ntnu.edu nettsider, skriver og redigerer artikler på engelsk; oversette nettsider og dokumenter etter behov.

Lang biografi

Skriving, oversetting og språkvask

 Kort sagt, er jeg amerikanske journalist ved Kommunikasjonsavdeling Jeg skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider, og oversetter websider og tekstene. Jeg også *vasker* tekster som er skrevet på engelsk av de som ikke har engelsk som morsmal. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner