Nancy Reney Bazilchuk

Journalist og engelsk redaktør Kommunikasjonsavdelingen

73596040 91897321
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen*304

Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som journalist og skriver og redigerer artikler på engelsk for gemini.no/eng og for andre publiseringskanaler.

Kort sagt, er jeg amerikanske journalist ved Kommunikasjonsavdeling som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.