Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som journalist og skriver og redigerer artikler på engelsk for gemini.no/eng og for andre publiseringskanaler.

Kort sagt, er jeg amerikanske journalist ved Kommunikasjonsavdeling som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider, og oversetter websider og tekstene til Innsida mm. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Kommunikasjonsavdelingen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NO-7491 Trondheim Norge