Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Siddiqui, Muhammad Salman; Rasheed, Adil; Tabib, Mandar; Fonn, Eivind; Kvamsdal, Trond. (2017) On Interactions Between Wind Turbines and the Marine Boundary Layer. ASME Press. 2017. ISBN 978-0-7918-5778-6.

Del av bok/rapport

  • Siddiqui, Muhammad Salman; Rasheed, Adil; Tabib, Mandar; Kvamsdal, Trond. (2017) Numerical Modeling Framework for Wind Turbine Analysis & Atmospheric Boundary Layer Interaction. 35th Wind Energy Symposium, Grapevine, Texas, 9 - 13 January 2017.