Morten Grønli

Laboratoriesjef/Sjefingeniør Institutt for energi- og prosessteknikk

73593725 92845347
Kolbjørn Hejes vei 1a, Varmeteknisk*B246b

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Laboratorieleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk

Fagområde: Energi fra biomasse og avfall