Morten Grønli

Laboratoriesjef/Sjefingeniør Institutt for energi- og prosessteknikk

73593725 91897515 Kolbjørn Hejes vei 1a, Varmeteknisk*Lab

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Laboratorieleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk

Fagområde: Energi fra biomasse og avfall

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for energi- og prosessteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge