Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hooshmandi, Sheida; Kioumarsi, Mahdi; Kioumarsi, Benyamin; Hajmohammadian Baghban, Mohammad. (2017) Application of response surface method (RSM) on sensitivity analysis of reinforced concrete bridge pier wall. NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium.

Rapport/avhandling

  • Haj Mohammadian Baghban, Mohammad. (2012) Cementitious Nano-Composites With Low Thermal Conductivity. A study on thermal-, mechanical- and water transport properties. 2012. ISBN 978-82-471-3895-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (290).