Bakgrunn og aktiviteter

Forsker med 40% stilling ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

Prosjekt "Virtuell praksisplass: utvikling av forsknigsbaserte innovative løsninger med bruk av spillteknologi og virtuell /utvidet virkelighet (AR / VR) som virkemiddel i oppfølging av bruker mot arbeid"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Guest, Will; Wild, Fridolin; Vovk, Alla; Fominykh, Mikhail; Limbu, Bibeg; Klemke, Roland; Sharma, Puneet; Karjalainen, Jaakko; Smith, Carl; Rasool, Jazz; Aswat, Soyeb; Helin, Kaj; Di Mitri, Daniele; Schneider, Jan. (2017) Affordances for Capturing and Re-enacting Expert Performance with Wearables. Springer Publishing Company. 2017. ISBN 978-3-319-66610-5.

Del av bok/rapport

  • Smorkalov, Andrey; Fominykh, Mikhail; Morozov, Mikhail. (2016) Collaborative Work and Learning with Large Amount of Graphical Content in a 3D Virtual World Using Texture Generation Model Built on Stream Processors. Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes).
  • Fominykh, Mikhail; Smorkalov, Andrey; Morozov, Mikhail; Prasolova-Førland, Ekaterina. (2015) 3D Virtual Worlds as a Fusion of Immersing, Visualizing, Recording, and Replaying Technologies. Fusion of Smart, Multimedia and Computer Gaming Technologies.
  • Fominykh, Mikhail; Wild, Fridolin; Smith, Carl; Alvarez, Victor; Morozov, Mikhail. (2015) An overview of capturing live experience with virtual and augmented reality. Workshop Proceedings of the 11th International Conference on Intelligent Environments.
  • Molka-Danielsen, Judith; Fominykh, Mikhail; Swapp, David; Steed, Anthony. (2015) Designing a demonstrator virtual learning environment to teach the threshold concept of space syntax : seeing from the user’s perspective. Human work interaction design : work analysis and interaction design methods for pervasive and smart workplaces : 4th IFIP 13.6 Working Conference, HWID 2015, London, UK, June 25-26, 2015, revised selected papers.
  • Molka-Danielsen, Judith; Fominykh, Mikhail; Swapp, David; Steed, Anthony. (2015) Systems design of a virtual learning environment to teach space syntax : seeing from the user's perspective. Human Work Interaction Design – HWID2015 : pre-conference proceedings of the IFIP TC 13.6 HWID working Conference : University of West London, 25 and 26 June 2015.