Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er arkeolog som jobber med arkeologiske snøfonner i midt-Norge. Jeg er opptatt av alle aspekter av snøfonnarkeologi- fra oppdagelser og dokumentasjon i felt, via undersøkelser og tverrfaglige analyser på labben til publisering og formidling av resultatene.

Jeg jobber som Post Doc. på SPARC prosjektet hos NTNU-Vitenskapsmuseet. Og med et prosjekt som fokuserer på historiske og forhistoriske fonner i Sørsamiske fjellområder

Jeg er koordinator for det internasjonale Frozen Pasts nettverket og er også en av redaktørene for det internasjonale tidskriftet Journal of Glacial Archaeology.