Marthe Ramstad Hammervold

Førstekonsulent/Studieveileder Institutt for lærerutdanning
73412069
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder ved institutt for lærerutdanning, campus Rotvoll

Jeg jobber med:
studieveiledning for:
 - grunnskolelærerutdanningene trinn 1-7 og 5-10
 - master i matematikkdidaktikk og norskdidaktikk trinn 1-7 og 5-10
Karriererådgivning med sertifisering for verktøyet Profråd
Kontaktperson mot Opptakskontoret ved NTNU

ansvar for administrering av grunnskolelærerstudenters emnevalg, innpassing av annen utdanning, deltar i arbeid med emnebeskrivelser og studieplaner

Bakgrunn
Jeg er utdannet cand.polit fra NTNU med fagene pedagogikk, sosialpedagogisk rådgivning, sosiologi, sosialantropologi og psykologi.
Jeg begynte i jobben som studieveileder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag høsten 2013. Har tidligere blant annet jobbet som rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste.