Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Löschenbrand, Markus; Korpås, Magnus. (2016) An Agent Based Model of a Frequency Activated Electricity Reserve Market. 2016 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2016.