Marit Sæther Samuelstuen

Postdoktor Institutt for pedagogikk og livslang læring
73597659
Dragvoll, Loholt allé 87, Paviljong C * 254

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner