Mariana J.C. Diaz Arias

Postdoktor Institutt for geovitenskap og petroleum
73593759
Kolbjørn Hejes vei 1b, Varmeteknisk * B337

Bakgrunn og aktiviteter