Mari Nygård

Førsteamanuensis. Nestleder for grunnutdanning. Institutt for lærerutdanning
73412782

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nygård, Mari. (2016) Talespråkssyntaks: En analyse av norske diskursellipser. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 34 (1).
  • Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders. (2015) On the structure of gender assignment. Indian linguistics. vol. 76 (1-2).
  • Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders. (2013) Genus i amerikanorsk og strukturen til gensutilordning. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. vol. 2.
  • Lohndal, Terje; Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders. (2008) The structure of copular clauses in Norwegian. Working Papers in Scandinavian Syntax.

Del av bok/rapport

  • Nygård, Mari. (2017) Språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Hva krever det av læreren?. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
  • Nygård, Mari. (2014) Norwegian discourse ellipses in the left periphery - interacting structural and semantic restrictions. The Sociolinguistics of Grammar.
  • Nygård, Mari. (2011) Architecture of Grammar and Phi-feature Valuing in Clause-initial Discourse Ellipses. On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009.
  • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Ellipsens syntaktiske struktur. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.

Rapport/avhandling

  • Nygård, Mari. (2013) Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian. Clausal architecture and licensing conditions. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4330-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (115).
  • Nygård, Mari; Åfarli, Tor A. (2013) Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian: Clausal architecture and licensing conditions. 2013. ISBN 978-82-471-4330-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (115).