Bakgrunn og aktiviteter

Institusjonelt arkiv (NTNU Open ), tidsskriftadministrasjon (EBSCOnet) samt kontaktperson og superbruker for CRIStin(NVI rapportering)

*Vikar for Aneta Laskowska fra august 2016- juni 2017

Bakgrunn

Mastergrad i Historie- Universitetet i Tromsø(UIT) Norges arktiske universitet

Dokumentforvaltning- UIT- Norges arktiske universitet

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling