Margrethe Aune

Professor / Instituttleder Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73591898
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6*6413

Bakgrunn og aktiviteter

 

Prosjekter:

Jeg er for tiden knyttet til følgende prosjekter:

 • Policy- og politikkutvikling for miljøvennlig energi: Praksis, innovasjon, læring og kunnskap (CenSes/NFR)
 • Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv (HF, NTNU)
 • Crafting Climate (NFR)

 

Forskningsinteresser:

Teknologi og vitenskapsstudier  med fokus på:

 • velferdsteknologi
 • energi og bygninger 
 • energimarkedet 
 • teknologi og hverdagsliv

 

Undervisning:


http://www.ntnu.no/studier/msts

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Aune, Margrethe. (2012) Making energy visible in domestic property markets: the influence of advertisements. Building Research & Information. vol. 40 (6).
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert. (2008) The missing link which was already there: building operators and energy management in non-residential buildings. The missing link which was already there: building operators and energy management in non-residential buildings. Facilities. vol. 27 (1/2).
 • Aune, Margrethe. (2007) Energy comes home. Energy Policy. vol. 35 (11).
 • Levold, Nora; Aune, Margrethe. (2003) "Cooking Gender": Hjem, kjønn og teknologi. "Cooking Gender": Hjem, kjønn og teknologi. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 11 (03).
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Energisparing under energirikelighet? : norske husholdningers energiforbruk, energisyn og livsstil. Energisparing under energirikelighet? : norske husholdningers energiforbruk, energisyn og livsstil. ProSus rapport.

Bøker

 • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.

Del av bok/rapport

 • Aune, Margrethe; Støa, Eli. (2016) Second Homes in Norway - Multiple Homes and Patterns in Distributed Ways of Residing. Second Homes in Norway - Multiple Homes and Patterns in Distributed Ways of Residing. Ways of Residing in Transformation - Interdisciplinary Perspectives.
 • Støa, Eli; Aune, Margrethe. (2012) Sustainable Housing Cultures. Sustainable Housing Cultures. International Encyclopedia of Housing and Home.
 • Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Godbolt, Åsne Lund. (2011) Comfort, consciousness and costs – transitions in Norwegian energy culture 1991-2010. Comfort, consciousness and costs – transitions in Norwegian energy culture 1991-2010. Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings.
 • Støa, Eli; Manum, Bendik; Aune, Margrethe. (2011) Drømmen om det enkle liv - et grunnlag for en mer bærekraftig hyttekultur?. Drømmen om det enkle liv - et grunnlag for en mer bærekraftig hyttekultur?. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas. (2007) Energiforbruk i boliger og yrkesbygg: utfordringer og muligheter. Energiforbruk i boliger og yrkesbygg: utfordringer og muligheter. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert. (2007) Lærende bygg. Lærende bygg. Smarte energieffektive bygninger.
 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe. (2007) Holdninger og atferd, virkemidler og motivasjon. Holdninger og atferd, virkemidler og motivasjon. Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave.
 • Aune, Margrethe. (2005) Rätt attitud räcker inte för att leve energisnålt!. Rätt attitud räcker inte för att leve energisnålt!. Vardagens Elvanor.
 • Aune, Margrethe; Bye, Robert. (2005) Buildings that learn - the role of building operators. Buildings that learn - the role of building operators. Energy Savings: What works & who delivers ECEEE 2005 Summer Study Proceedings.
 • Aune, Margrethe. (2002) �Users versus Utilities � the Domestication of an Energy Controlling Technology". �Users versus Utilities � the Domestication of an Energy Controlling Technology". Jamison A and H Rohracher: Technology Studies & Sustainable Development.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2001) Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. Social learning technologies. The introduction of multimedia in education.
 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe; Hatling, Morten. (2000) Against linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technology. Against linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technology. Between Understanding and Trust. The Public, Science and Technology.
 • Aune, Margrethe; Hubak, Marit; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Holdninger og atferd, virkemidler og motivasjon. Holdninger og atferd, virkemidler og motivasjon. ENØK i bygninger.