Margrethe Aune

Professor / Instituttleder Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73591898 91897593
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * 6413

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er instituttleder og professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg har hovedfag og doktorgrad (dr.polit) i sosiologi fra henholdvis AVH og NTNU. I tillegg til lederoppgaver, underviser jeg i masteremnet "Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling" (KULT 3303) og veileder masterstudenter og Phd stipendiater.

Mine faglige interesser er: 

 • teknologi og hverdagsliv
 • innovasjonsprosesser
 • velferdsteknologi
 • energibruk
 • klima, energi og bygninger 
 • energimarkedet 

Jeg er for tiden knyttet til følgende prosjekter:

 • Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv (HF, NTNU)--> 2018
 • Policy- og politikkutvikling for miljøvennlig energi (CenSes/NFR) -->2018
 • Crafting Climate (NFR) -->2018
 • Bærekraftige bygninger (NFR/ZEB) -->2018

Utvalgte publikasjoner:

 • with Å. Godbolt and K.H. Sørensen (2016): Mismatch or misunderstanding?
  Calculation and qualculation among economists and consumers in their framings of the electricity market, Acta Sociologica DOI: 10.1177/0001699316657397
 • with E. Støa (2016): Second homes in Norway – diverse patterns of multiple dwellings. In S. Gromark, M. Ilmonen, K. Paadam amd E. Støa (eds): Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives, Alderschot:Ashgate
 • Aune, M. (2012): Making energy visible in domestic property markets: the influence of advertisements,  Building Research & Information, vol. 40 (6)
 • with E. Støa (2012): Housing Cultures, in Smith, S.J.,  Elsinga, M., Fox-O’Mahony, L., Ong, S.E., Wachter, S., (eds) The International Encyclopedia of Housing and Home: Elsevier
 • with K.H. Sørensen (2012): Attitudes and behavior, policy instruments and motives, in Novakovic V. et al (eds).: Energy efficiency in buildings. Oslo: Gyldendal Undervisning
 • with E. Støa and B. Manum (2011): Drømmen om det enkle liv - et grunnlag for en mer bærekraftig hyttekultur? i Berker, T, Gansmo H, og Jørgensen F.A. (red) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag: Tapir Akademisk Forlag
 • with  T. Berker and R. Bye (2009): The missing link which was already there: building operators and energy management in non-residential buildings, Facilities Volum 27 (1/2)
 • Aune, M. (2007): Energy comes home. Energy Policy, Vol 35, Issue 11
 • with K.H. Sørensen (eds) (2007): Mellom klima og komfort. ­Energi for fremtiden, Trondheim: Tapir Akademiske Forlag 
 • with T. Berker (2007): Energiforbruk i boliger og yrkesbygg utfordringer og muligheter, in M. Aune and K. H. Sørensen (red): Mellom klima og komfort ­Energi for fremtiden, Trondheim: Tapir Akademiske Forlag
 • with T. Berker and R. Bye (2007): Lærende bygg,  i Andresen I.  et al. (red): Smarte energieffektive bygninger. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag
 • Aune, M. (2002): Users versus Utilities – the Domestication of an Energy Controlling Technology. In Jamison A. and H. Rohracher (eds): Technology Studies & Sustainable Development”.  Profil Verlag 
 • with K. H. Sørensen (2001): Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: the case of Norway, in Lieshout M., Egedi T. M. and W. E. Bijker (eds): Social Learning Technologies. The Introduction of Multimedia in Education, Alderschot: Ashgate
 • with K. H. Sørensen and M. Hatling (2000): Against Linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technolo­gy, in Dierkes M. and C. von Grote (eds): Between Understanding and Trust, The Public, Science and Technology: Harwood Academic Publishers
 • Aune, M. (1998): Nøktern eller Nytende. Energiforbruk og hverdagsliv i Norske husholdninger, PhD Theses, NTNU
 • Aune, M. (1996): The computer in everyday life. Patterns of domestication of a new technology. In Lie, M. and K. H. Sørensen (eds): Making Technology Our Own. Domesticating Technology into Everyday Life: Scandinavian University Press