Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge
profileimage

Margrethe Aune

Professor / Instituttleder

Bakgrunn og aktiviteter

 

Prosjekter:

Jeg er for tiden knyttet til følgende prosjekter:

1. Policy- og politikkutvikling for miljøvennlig energi: Praksis, innovasjon, læring og kunnskap (CenSes/Renergi)

2. Building markets, shaping policy? The role of energy economics in energy policy and energy use (Renergi)

3. Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv (HF,NTNU)

 

Forskningsinteresser:

Teknologi og vitenskapsstudier  med fokus på:

- domestisering av teknologi

- velferdsteknologi

- forbruk og livsstil

- biopolitikk

- energipolitikk, energi og bygninger, og energiforbruk og hverdagsliv

 

Undervisning:


http://www.ntnu.no/studier/msts

 

Utvalgte publikasjoner:

Aune, Margrethe. Making energy visible in domestic property markets: the influence of advertisements.Building Research & Information. 2012; volum 40 (6). S. 713-723.

Støa, Eli; Aune, Margrethe. Sustainable Housing Cultures. International Encyclopedia of Housing and Home. Elsevier. 2012. ISBN 9780080471716. S. 111-116.

Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Godbolt, Åsne Lund.Comfort, consciousness and costs – transitions in Norwegian energy culture 1991-2010. Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE). 2011. ISBN 978-91-633-4455-8. S. 205-215.

Støa, Eli; Manum, Bendik; Aune, Margrethe.Drømmen om det enkle liv - et grunnlag for en mer bærekraftig hyttekultur? I Berker, T., Gansmo H.J. og F.A Jørgensen (red):  Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927901. S. 53-74.

Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert.The missing link which was already there: building operators and energy management in non-residential buildings.Facilities. 2009; volum 27 (1/2).

Aune, Margrethe.Energy comes home. Energy Policy. 2007; volum 35 (11). S. 5457-5465.

Aune, Margrethe; Berker, Thomas.Energiforbruk i boliger og yrkesbygg: utfordringer og muligheter. I Aune M, og Sørensen K.H red): Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0. S. 47-64.

Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert.Lærende bygg. Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1. S. 21-27.

Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan red). Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.