Bakgrunn og aktiviteter

Mine interesser er minnesystemer for flerkjerneprosessorer, heterogene systemer, simulering av datamaskinarkitekturer, energieffektivitet og kompilatorteknikk.

Gå til den engelske siden for mer informasjon om min forsknings- og undervisningsaktivitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Reissmann, Nico; Bahmann, Helge; Jahre, Magnus. (2015) Compiling with the Regionalized Value State Dependence Graph. Acaces 2015: poster abstracts.
  • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2015) A Vector Caching Scheme for Streaming FPGA SpMV Accelerators. Applied Reconfigurable Computing.
  • Umuroglu, Yaman; Morrison, Donn; Jahre, Magnus. (2015) Hybrid Breadth-First Search on a Single-Chip FPGA-CPU Heterogeneous Platform. 25th International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL 2015, London, United Kingdom, September 2-4, 2015.
  • Cebrian, Juan; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2014) Optimized Hardware for Suboptimal Software: The Case for SIMD-aware Benchmarks. IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERFORMANCE ANALYSIS OF SYSTEMS AND SOFTWARE.
  • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2014) Victim Selection Policies for Intel TBB: Overheads and Energy Footprint. Architecture of Computing Systems – ARCS 2014.
  • Jahre, Magnus. (2014) Graph-based Performance Accounting for Chip Multiprocessor Memory Systems. Proceedings of the 23rd International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT).
  • Nikitin, Nikita; Jahre, Magnus. (2014) Patterned Heterogeneous CMPs: The Case for Regularity-Driven System-Level Synthesis. 2014 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI'14).
  • Reissmann, Nico; Meyer, Jan Christian; Jahre, Magnus. (2014) A Study of Energy and Locality Effects using Space-filling Curves. Proceedings of the 28th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2014) and IPDPS 2014 Workshops (IPDPSW 2014).
  • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2014) An Energy Efficient Column-Major Backend for FPGA SpMV Accelerators. 2014 32nd IEEE International Conference on Computer Design (ICCD).
  • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2014) Memory-Centric Design for FPGA SpMV Accelerators. ACACES 2014: poster abstracts.