Bakgrunn og aktiviteter

Mine interesser er minnesystemer for flerkjerneprosessorer, heterogene systemer, simulering av datamaskinarkitekturer, energieffektivitet og kompilatorteknikk.

Gå til den engelske siden for mer informasjon om min forsknings- og undervisningsaktivitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2015) A Vector Caching Scheme for Streaming FPGA SpMV Accelerators. Applied Reconfigurable Computing.
 • Cebrian, Juan; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2014) Optimized Hardware for Suboptimal Software: The Case for SIMD-aware Benchmarks. IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERFORMANCE ANALYSIS OF SYSTEMS AND SOFTWARE.
 • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2014) Victim Selection Policies for Intel TBB: Overheads and Energy Footprint. Architecture of Computing Systems – ARCS 2014.
 • Jahre, Magnus. (2014) Graph-based Performance Accounting for Chip Multiprocessor Memory Systems. Proceedings of the 23rd International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT).
 • Nikitin, Nikita; Jahre, Magnus. (2014) Patterned Heterogeneous CMPs: The Case for Regularity-Driven System-Level Synthesis. 2014 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI'14).
 • Reissmann, Nico; Meyer, Jan Christian; Jahre, Magnus. (2014) A Study of Energy and Locality Effects using Space-filling Curves. Proceedings of the 28th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2014) and IPDPS 2014 Workshops (IPDPSW 2014).
 • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2014) An Energy Efficient Column-Major Backend for FPGA SpMV Accelerators. 2014 32nd IEEE International Conference on Computer Design (ICCD).
 • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2014) Memory-Centric Design for FPGA SpMV Accelerators. ACACES 2014: poster abstracts.
 • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2013) On the Energy Footprint of Task Based Parallel Applications. Proceedings of the 2013 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2013).
 • Reissmann, Nico; Jahre, Magnus. (2013) Energy Efficient Memory Systems. Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems.
 • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2012) Towards Efficient Simulation of Task Based Parallel Applications. Norsk informatikkonferanse NIK 2012; Universitetet i Nordland 19 – 21 november 2012.

Postadresse

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge