Bakgrunn og aktiviteter

Mine interesser er minnesystemer for flerkjerneprosessorer, heterogene systemer, simulering av datamaskinarkitekturer, energieffektivitet og kompilatorteknikk.

Gå til den engelske siden for mer informasjon om min forsknings- og undervisningsaktivitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Cebrian, Juan; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2014) Optimized Hardware for Suboptimal Software: The Case for SIMD-aware Benchmarks. IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERFORMANCE ANALYSIS OF SYSTEMS AND SOFTWARE.
 • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2014) Victim Selection Policies for Intel TBB: Overheads and Energy Footprint. Architecture of Computing Systems – ARCS 2014.
 • Jahre, Magnus. (2014) Graph-based Performance Accounting for Chip Multiprocessor Memory Systems. Proceedings of the 23rd International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT).
 • Nikitin, Nikita; Jahre, Magnus. (2014) Patterned Heterogeneous CMPs: The Case for Regularity-Driven System-Level Synthesis. 2014 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI'14).
 • Reissmann, Nico; Meyer, Jan Christian; Jahre, Magnus. (2014) A Study of Energy and Locality Effects using Space-filling Curves. Proceedings of the 28th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2014) and IPDPS 2014 Workshops (IPDPSW 2014).
 • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2014) An Energy Efficient Column-Major Backend for FPGA SpMV Accelerators. 2014 32nd IEEE International Conference on Computer Design (ICCD).
 • Umuroglu, Yaman; Jahre, Magnus. (2014) Memory-Centric Design for FPGA SpMV Accelerators. ACACES 2014: poster abstracts.
 • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2013) On the Energy Footprint of Task Based Parallel Applications. Proceedings of the 2013 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2013).
 • Reissmann, Nico; Jahre, Magnus. (2013) Energy Efficient Memory Systems. Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems.
 • Iordan, Alexandru Ciprian; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2012) Towards Efficient Simulation of Task Based Parallel Applications. Norsk informatikkonferanse NIK 2012; Universitetet i Nordland 19 – 21 november 2012.
 • Grannæs, Marius; Jahre, Magnus; Natvig, Lasse. (2010) Multi-level Hardware Prefetching Using Low Complexity Delta Correlating Prediction Tables with Partial Matching. Proceedings of the 5th International Conference on High Performance Embedded Architectures and Compilers (HiPEAC).

Postadresse

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge