Bakgrunn og aktiviteter

HR-konsulent

Ansvarsområder - HR (Human Resource)

  • Lederstøtte og rådgiving innen HR-området
  • Rekrutteringsarbeid (bistå, koordinere og tilrettelegge fra annonsering til tilsetting)
  • Oppfølging og administrasjon av arbeidsforhold av midlertidig og faste ansatte ved instituttet
  • Forvalte og rådgi innen lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Utviklingsarbeid/prosjektarbeid
  • IA-kontaktperson for NT-fakultetet, deltakelse i NTNU IA-nettverk
  • Tilrettelegge ved mottak og integrering av nytilsatte
  • Kontaktpunkt for de ansatte i HR-relaterte spørsmål