Magne Hillestad

Professor Institutt for kjemisk prosessteknologi
73594122 95891468
Sem Sælands vei 6, Kjemi IV * 437

Bakgrunn og aktiviteter

Magne Hillestad

Undervisning

 • TKP4165 Prosessutforming
 • TKP4170 Prosjektering av kjemiske prosessanlegg
 • KP8105 Matematisk modellering og modelltilpassning

Forskning

 • Systematiske metoder for prosessutforming
 • Optimal drift og design av prosesser
 • Modellering og simulering av prosessystemer
 • Modellbasert prediktiv styring

Prosesser av interesse

 • Syntesegass fremstilling fra naturgass, kull, biomasse
 • Metanolsyntese, DME
 • Fischer-Tropsch syntese
 • Prosesser for fangst av CO2
 • Polymerproduksjon
 • mv

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner