+4773596113 +4797025159
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * 6510

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Mitt fagfelt er europeisk samtidshistorie med økonomisk og politisk integrasjon i Europa etter Andre verdenskrig, og Norges forhold til EU som spesialfelt. I doktorgraden min fra 2004 undersøkte jeg fransk europapolitikk på 1950- og 60-tallet. Siden den gang har jeg arbeidet med europeisk integrasjon fra ulike innfallsvinkler, og med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver. Fellesnevneren er ønsket om å forstå hvorfor stater har valgt å ta del i det vi i dag kjenner som EU, hvordan EU fungerer, og hva det er som gjør at Norge og de andre EFTA-landene befinner seg på utsiden av dette samarbeidet. Jeg har siden 2004 vært en del av staben på NTNUs studieprogram i Europastudier. Der underviser jeg i den europeiske integrasjonens historie og i Norges forhold til EU etter 1994. Jeg veileder studenter som ønsker å skriver oppgaver innen mitt fagfelt på alle nivå . I perioden 2010-2012 satt jeg i det regjeringsoppnevnte forskerutvalget (”Europautredningen”) som evaluerte Norges avtaler med EU. For tiden arbeider jeg med en bok om forholdet mellom EFTA og EF slik det utviklet seg fra inngåelsen av frihandelsavtalene i 1972/73 til EFTA-utvidelsen av EU i 1995.

Forskningsinteresser:

 • Den europeiske integrasjonens historie
 • Forholdet mellom EFTA og EU
 • Euroskepsis
 • Norges forhold til EU (EØS)
 • Internasjonale organisasjoner

Undervisning:

 • EUR 3409 Norge og EU etter 1994 (Master, 7.5 ECTS)
 • EUR 2915 Den europeiske integrasjonens historie (Bachelor, 7.5 ECTS)
 • HIST 1250 Moderne historie etter 1850 (Bachelor, 15 ECTS)
 • HFEL 0010 Introduction to Norwegian history (Bachelor, 7.5 ECTS)

Pågående forskning:

Norge i Europa.

Mer informasjon kommer.

Economic integration in Western Europe: EFTA-EC relations from 1973 to 1995. Mot et bakteppe av 1970-tallets økonomiske kriser og 1980-tallets liberalisering utviklet forholdet mellom EFTA og EF seg fra bilateral frihandel til det langt mer omfattende og dynamiske Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Målet med dette prosjektet er å forklare denne utviklingen. Prosjektet bygger på primærkilder fra EFTAs arkiv i Genève og EUs arkiver i Brussel.  Resultater av dette arbeidet finner du her: 

https://images.tandf.co.uk/common/jackets/agentjpg/978113820/9781138208209.jpg     https://magento.universitetsforlaget.no/media/catalog/product/cache/4/cover/650x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/9/7/9788215026053.png     http://www.efta.int/sites/default/files/styles/article_image/public/images/publications/bulletin-2015-cover-256pxl.jpg?itok=b77gPWzD

https://www.routledge.com/European-Enlargement-across-Rounds-and-Beyond-Borders/Ikonomou-Andry-Byberg/p/book/9781138208209

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/interessekonflikter-i-norsk-handelspolitikk-uf.html

http://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/efta-bulletin-2015.pdf

 

Tidligere prosjekter:

Distant voices. Ideas of democracy and the Eurozone crisis.  Målet med dette prosjektet var å undersøke hvordan krisen som rammet Europa fra 2008 påvirket ideer om nasjonalt demokrati og demokrati på EU-nivå i seks europeiske land: Island, Portugal, Hellas, Ungarn, Tyrkia og Norge. Prosjektet involverte ni forskere fra seks land. Det resulterte i denne boken, utgitt på Akademika forlag i 2013:  https://www.bestselgerklubben.no/_faglitteratur/samfunnskunnskap/distant-voices-9788232103546.

Andre oppgaver:

 • Medlem av Forskningsrådets referansegruppe for Europa i endring i Horisont 2020 (2015-)
 • Medlem av Trøndelags Europakontors ressursgruppe (2012-)
 • Koordinator for NTNUs masterprogram i Europastudier (2009-2015)
 • Programrådsleder for NTNUs studieprogram i Europastudier (2009-2011, 2014-2015)
 • Valgt styremedlem, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU (2009-2013)
 • Medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget ("Europautredningen") som i perioden 2010-12 evaluerte Norges avtaler med EU. http://www.europautredningen.no/

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Rye, Lise. (2017) Integration From The Outside: The EC and EFTA from 1960 to the 1995 Enlargement. European Enlargement across Rounds and Beyond Borders.
 • Rye, Lise. (2015) Sakskoblinger i EØS-forhandlingene (1990-91). Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører).
 • Rye, Lise. (2013) Crisis and convergence: Norwegian parliamentary debate on the EU. Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis.
 • Rye, Lise. (2013) Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis: Introduction. Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis.
 • Rye, Lise. (2012) Historisk utvikling av Norges avtaler med EU. Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 (Europautredningen). Avgitt til Utenriksdepartementet 17. januar 2012.
 • Rye, Lise. (2011) In Search of Influence. Norway's 1994 Referendum on EU Membership. Ideas of Europe in National Political Discourse.
 • Rye, Lise; Steinnes, Kristian. (2010) Norway's 1994 Quest for EU Membership. Ideas of National Culture and Europe in Norwegian Political Discourse. National Cultures and Common Identity. A Challenge for Europe?.
 • Rye, Lise. (2008) The Origins of Community information policy: Educating Europeans. The History of the European Union. Origins of a trans- and supranational polity 1950-72.
 • Rye, Lise. (2006) The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966. Quelle(s) Europe(s)? Nouvelle approches en histoire de l'intégration européenne Which Europe(s)? New Approaches in European Integration History.

Rapport/avhandling

 • Rye, Lise. (2004) The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966. 2004. ISBN 82-7765-051-5.
 • Rye, Lise. (1997) Danish policy towards Western Europe 1957-1963. 1997. Working Paper (16).