73592183 48069776
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 370

Bakgrunn og aktiviteter

Om meg

Arbeidsleder for Gruppen for metadata og samlinger.

Medlem av ledergruppen for Alma på NTNU UB.

Leder Arbeidsgruppe Samlinger og metadata.

Medlem av BIBSYS Bibliografisk gruppe (2016- )